12/12 | The Hatters | Екатеринбург / Tele-Club

О мероприятии

The Hatters
Место: Tele-Club
(ул. Карьерная, 16)
дата: 12 декабря, начало 20:00

Билеты онлайн: https://hatters.live/


Записаться
Начало

09.05.2021

Место

TeleClub
Екатеринбург, Карьерная 16

Адрес

Екатеринбург, Карьерная 16